บริษัทรับกำจัดปลวก มืออาชีพ

บริการกำจัดปลวก ด้วยเครื่องตรวจหาปลวก TDS เพิ่มประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่ดีจากการใช้งานในการตรวจและจัดการปัญหาปลวก เครื่องมือตรวจปลวกรุ่นดีที่สุดในตอนนี้ซึ่งรวมการทำงาน 3 ระบบคือ การตรวจ ยืนยัน และติดตามปลวกมั่นใจได้ว่าสามารถหาแหล่งที่อยู่อาศัย และทางเดิน หรือต้นตอทางเข้าของปลวกได้อย่างแน่นอน

การทำงานของเครื่อง TDS จะตรวจระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นสามารถสุ่มอากาศที่อยู่ตามช่องรูในผนังของอาคารแล้ววิเคราะห์ถึงระดับก๊าซที่เพิ่มขึ้นซึ่งแสดงว่ามีปลวกกำลังอาศัยอยู่บริเวณนั้น      

มาตรฐานระดับอุตสาหกรรม

1.ได้ผลแม่นยำ 100%

2. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ตรวจหาแหล่งปลวก แม้จะอยู่ในผนัง

4. ตรวจเฉพาะปลวกที่ยังมีชีวิตเท่านั้น

5. ใช้เป็นเครื่องมือหลักในงานบริการ

6. เพิ่มความมั่นใจ ต่อลูกค้า

7.ประหยัดเวลาในการตรวจหาปลวกว่ามีปลวกกำลังอาศัยอยู่บริเวณนั้น

 

 

         

             

             

             

 

Visitors: 16,357