บริการกำจัดปลวกด้วยวิธีอัดน้ำยา ระบบเหยื่อบนดิน ระบบเหยื่อใต้ดิน

ปลวกภัยอันตรายอันดับหนึ่งต่อที่พักอาศัยของคุณ บริการกำจัดปลวก โดยน้ำยาที่ใช้ในการกำจัดปลวกและแมลง ตลอดจนเหยื่อบนดินและเหยื่อใต้ดิน เพื่อให้การกำจัดปลวกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การป้องกันและกำจัดปลวก ด้วยการอัดน้ำยา เหมาะกับสถานที่ที่ยังไม่มีปลวก สถานีเหยื่อบนดินคู่กับการอัดน้ำยา เหมาะกับสถานที่ที่มีปลวกอาศัยอยู่แล้ว และวิธีสถานีเหยื่อบนดินและใต้ดิน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกำจัดปลวก แต่ราคาการกำจัดปลวกวิธีนี้จะแพงกว่าวิธีอื่น

3 วิธีในการกำจัดปลวก

ระบบวางท่อ (Pipe System)

ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดฉีดน้ำยา (Soil System)

ระบบวางเหยื่อ (Sent icon System)

ซึ่งแต่ละแบบก็ย่อมมีหลักการทำงานและข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป

ระบบวางท่อ (Pipe System) เป็นการอัดน้ำยาลงใต้ดินลงในท่อที่วางไว้ตามจุดต่างๆโดยใช้หัวอัดแรงสูง แล้วจึงทำการฉีดพ่นน้ำยาเคลือบผิวหน้าดิน ป้องกันไม่ให้ปลวกขึ้นบ้าน ซึ่งระบบวางท่อนี้มีข้อดีคือ ไม่สร้างความเสียหายให้แก่พื้นอาคาร และไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาอัดฉีดในปริมาณที่มากจนเกินไป แต่ในขณะเดียวกัน ระบบวางท่อก็มีข้อเสียตรงที่มักจะพบปัญหาในเรื่องข้อต่อระหว่างท่อ การอุดตันในท่อ แรงอัดน้ำยา และการไหลซึมของน้ำยาใต้ดิน ทั้งยังจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์จำนวนมาก จึงยากลำบากต่อการติดตั้ง และข้อเสียที่สำคัญคือระบบนี้มีความเสี่ยง คือหากไม่ทำการวางท่ออย่างรอบคอบพิถีพิถันพอ ก็จะทำให้ปลายท่อน้ำยาเดินทางไปไม่ทั่วถึงทุกบริเวณบ้าน หรือทางออกของน้ำยาอาจเกิดการอุดตันได้ จึงส่งผลให้ไม่สามารถกำจัดปลวกได้หายขาดได้ครอบคลุมทั่วทุกบริเวณ รังปลวกจึงไม่อาจล่มสลายไปได้อย่างแท้จริง

ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดฉีดน้ำยา (Soil System) เป็นการป้องกันปลวกใต้ดินด้วยการอัดและฉีดพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานลงใต้พื้นบ้าน ทำให้ดินเป็นพิษจนปลวกไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และตายไปในที่สุด มีข้อดีตรงที่เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล สามารถกำจัดปลวกได้จริง แต่สารเคมีในดินอาจไม่สามารถกำจัดปลวกได้อย่างถาวร ซึ่งขึ้นอยู่กับความเป็นกรดด่างและความชื้นในดิน นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องอาศัยการเจาะพื้นซึ่งย่อมสร้างความเสียหายแก่บ้าน ทำให้พื้นบ้านมีตำหนิจากการขุดเจาะ ทั้งนี้ความถี่ของรูที่เจาะยังมีข้อจำกัด หากไม่สามารถเจาะรูได้มากพอก็จะไม่สามารถสร้างเส้นทางให้สารเคมีลงไปแพร่กระจายตัวได้ทั่วถึง ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถกำจัดปลวกได้หายขาดจริง และที่สำคัญ การเจาะพื้นอัดน้ำยายังก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องด้วยสารเคมีที่ตกค้างใต้พื้นบ้านก็ย่อมทำให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ทั้งยังเป็นพิษภัยต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณ

ระบบวางเหยื่อ (Sent icon) นวัตกรรมล่าสุดในการกำจัดแมลง ที่ได้รับความนิยมสูงทั่วโลกอันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ เป็นการวางเหยื่อโดยอาศัยความรู้ทางด้านพฤติกรรมการออกหาอาหารของปลวกงาน โดยวางเหยื่อไว้ในเส้นทางหาอาหารล่อให้ปลวกงานตัวแรกมาติดกับ จากนั้นจึงเปลี่ยนเหยื่อเป็นสารยับยั้งการเจริญเติบโตของปลวก ก่อนที่ปลวกตัวอื่นๆจะเดินทางมาหาอาหารตามเส้นทางที่ปลวกงานตัวแรกได้วางไว้ จนปลวกทั้งรังไม่สามารถลอกคราบได้ ส่งผลให้ตายไปในที่สุด แม้จะมีข้อเสียในด้านค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับอีกสองระบบข้างต้น แต่ก็มีข้อดีในด้านประสิทธิภาพที่สามารถกำจัดได้เบ็ดเสร็จทั้งรัง เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ กำจัดที่รังปลวก โดยไม่ใช้สารเคมีที่จะก่อให้เกิดการกระจายตัวของพิษอันตรายไปยังสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้าน ผู้อยู่อาศัยจึงสามารถวางใจได้เต็มที่ในเรื่องความปลอดภัยทั้งต่อครอบครัวและสัตว์เลี้ยง และไม่ต้องกังวลกับเรื่องกลิ่นของสารเคมีที่จะตกค้างภายในบ้าน นอกจากนี้ ด้วยเซนตริคอนนั้นเป็นระบบวางเหยื่อแบบฝังลงไปในดินในบริเวณโดยรอบตัวบ้าน ไม่ต้องอาศัยการรื้อ หรือขุดเจาะโครงสร้างภายในบ้านแต่อย่างใด การติดตั้งระบบเซนตริคอนนี้จึงไม่สร้างความเสียหายต่อพื้นหรือผนังบ้านของคุณ

 

         

             

             

             

  

Visitors: 16,359